Skip to main content

Wiele mówi się o kredytach frankowych, a czy kredytobiorcy posiadający kredyt w złotówkach ze wskaźnikiem WIBOR powinni sprawdzić swoje umowy kredytowe? Czy można usunąć WIBOR z umowy kredytowej? I co oznacza dla kredytobiorcy usunięcie WIBOR?

WIBOR – co to jest?

Wskaźnik WIBOR znajduje się w wielu umowach kredytowych jako składnik oprocentowania obok marży banku. WIBOR ma decydujący wpływ na wysokość raty kredytu i wpływa na całkowity koszt kredytu. Obecnie wynosi on blisko 6% i jest dowolnie ustalany przez banki.

Czy można usunąć WIBOR z umowy kredytowej?

Niejednokrotnie kredytobiorcy nie byli odpowiednio informowani przez bank przy zawieraniu umowy kredytowej jak wskaźnik WIBOR wpływa na ich kredyt oraz że może wynosić nawet ponad 7%. To powody do podważenia wskaźnika WIBOR w umowie kredytowej.

W przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga o usunięciu wskaźnika WIBOR z umowy kredytu na czas trwania sprawy sądowej. Przykładowe postanowienie sądu poniżej:

Sąd Rejonowy w Kaliszu, 20 października 2023 roku: „Stwierdzić należy, że z treści umowy nie wynika jaką kwotę powodowie będą musieli zwrócić do banku. W umowie nie zawarto precyzyjnych i szczegółowych postanowień dotyczących sposobu ustalania wskaźnika referencyjnego WIBOR. Bank nie udzielił informacji o ryzyku związanym z zastosowanym modelem oprocentowania umowy kredytu, o ryzyku ekonomicznym oraz konsekwencjach ekonomicznych, które mogą okazać się trudne do udźwignięcia dla konsumenta. Postanowienia zawarte w umowie wskazują na to, że bank może jednostronnie wpływać na sytuacje kredytobiorców oraz wysokość spłacanych przez nich rat. Należy wskazać, że odmowa zabezpieczenia byłaby sprzeczna z prawami konsumenta, który mając świadomość nieważności umowy, byłby zobligowany do uiszczania dalszych nienależnych na rzecz banku kwot.”

Co daje usunięcie WIBOR z umowy kredytowej?

  • maleje rata kredytu, ponieważ WIBOR stanowi główny składnik oprocentowania;
  • bez WIBOR zmniejsza się kwota kredytu do spłacenia, ponieważ WIBOR przekłada się na całkowity koszt kredytu;
  • po usunięciu WIBOR kredytobiorcy mają nadpłatę kredytu, ponieważ dotychczas płacili raty kredytu z WIBOREM, który był nienależny.

Jak wyglądałaby rata kredytu bez wskaźnika WIBOR?

Oto przykładowe wyliczenia obrazujące wysokość raty kredytowej z WIBOR i wysokość raty kredytu bez WIBOR.

Kredyt zawarty w styczniu 2014 roku na kwotę 375 tysięcy złotych, okres kredytowania 28 lat, marża banku 1,4%:

  1. Rata z WIBOR – 2 356 zł, rata bez WIBOR – 1 349 zł, WIBOR – 1 006 zł;
  2. Bez WIBORU koszt kredytu spada o 275 158 zł, o tyle mniej się płaci do banku;
  3. Dotychczasowa nadpłata kredytu – 57 547 zł

Kalkulator WIBOR

Dedykowana strona kalkulatorwibor.pl  umożliwia bezpłatne otrzymanie wyliczeń jak mogłaby wyglądać rata kredytu po usunięciu WIBOR.

W sprawach kredytów z WIBOR wykorzystujemy nasze doświadczenie z postępowań przeciwko bankom i opracowujemy najskuteczniejszą taktykę procesową.

Przed skierowaniem sprawy do sądu dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Pozwala nam to rzetelnie wskazać i omówić z kredytobiorcą szanse, korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze sprawą WIBOR.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply