KONTAKT

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Napisz do nas


  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Robert Ofiara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka z  siedzibą w Warszawie,  przy Al. Jerozolimskich 47 lok. 2.

  Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane drogą e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Państwa  dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

  W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.