O KANCELARII

Adwokat Robert Ofiara

Adwokat Robert Ofiara należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską. Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka i udziela pomocy prawnej osobom fizycznym. Obecnie mecenas specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, odszkodowawczych oraz o roszczenia kredytowe (kredyty frankowe, UNWW).
Adwokat Robert Ofiara jest współtwórcą oddolnego projektu, który zainicjował wraz z ośmioma organizacjami pozarządowymi. Eksperci ci działający jako Forum opracowali pierwszy interdyscyplinarny poradnik dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Mecenas od lat włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz popularyzowania dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jako partner KOPD adwokat Robert Ofiara aktywnie uczestniczy przy tworzeniu portalu Akademia Dobrego Rozstania, miejsca stworzonego z myślą o wszystkich zaangażowanych w proces rozstania – zarówno rozstających się rodziców, jak i specjalistów z nimi pracujących. W ramach Akademii Dobrego Rozstania Adwokat Robert Ofiara był uczestnikiem oraz jednym z prelegentów ogólnopolskiej Konferencji „Razem wobec Rozstania”, brał również udział w przygotowaniach I edycji konkursu „Kancelaria Przyjazna Dziecku”.

Dodatkowo, adwokat Robert Ofiara aktywnie uczestniczy w procesie uświadamiania poszkodowanych o ich prawach i możliwościach dochodzenia. Daje przykład promowania wolontariatu poprzez swoje osobiste zaangażowanie oraz umożliwia swoim współpracownikom uczestnictwo w wydarzeniach z zakresu wolontariatu kompetencji. W listopadzie 2019 r. został laureatem 3. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, ma ona na celu wyróżnienie osób, które – jak wskazuje sama nazwa – dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Nominację adwokat Robert Ofiara otrzymał z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Za pomoc na rzecz ofiar przestępstw otrzymał podziękowania od Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. W przeszłości mecenas opiniował na potrzeby ustawodawcy projekty nowelizacji ustaw cywilnych i karnych. W latach 2004-2008 zajmował się zarządzaniem działem prawnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W roku 2011 zasiadał w Radzie ds. Dzieci Ofiar Handlu, działającej przy Fundacji Dzieci Niczyje. W trakcie swojej praktyki Adwokat Robert Ofiara współpracował między innymi z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszeniem „Niebieska linia”, C.H. Beck, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją Mederi, Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Adwokat Robert Ofiara współpracuje z mediami:

Jako uznany ekspert w zakresie spraw rodzinnych oraz odszkodowań adwokat Robert Ofiara udzielał wywiadów dla telewizji TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat, TVN24, TVN CNBC, a także dla radia oraz prasy, w szczególności dla Polskiego Radia, TOK FM, RDC, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przekroju”. Ponadto udzielał porad prawnych dla serwisów: mjakmama24.pl, prawo.pl, rp.pl, mondaynews.pl i udzielał się podczas dni bezpłatnych porad prawnych inicjowanych przez różne organizacje (m.in. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego).

Zespół

Wioleta Mazur

Adwokat

Z ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA związana od 2017 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, a także specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym roszczeniach wynikających z umów indeksowanych/denominowanych do kursu CHF. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Odbyła aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obroniła pracę magisterską na temat zarządu majątkiem wspólnym małżonków.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, współpracując z warszawskimi kancelariami prawnymi. Odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w redakcji portalu internetowego Infor.pl. Swoje zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym, roszczeniami odszkodowawczymi i roszczeniami w sprawach frankowiczów.