Skip to main content

Unieważnienie umowy kredytowej

Sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytowe frankowiczów. Można również ubiegać się o usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Co ważne, linia orzecznicza kształtuje się w sposób korzystny dla kredytobiorców.

Dlaczego?

Sądy zauważają, że bankowi pozostawiona została dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu franka szwajcarskiego w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań frankowiczów. Bowiem w umowie kredytowej brak jest jakichkolwiek zasad ustalania tych kursów. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. III CSK 159/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r. I CSK 242/18).

Dodatkowo, Sądy dostrzegają, że umowy frankowiczów, to umowy kredytu złotowego z klauzulą waloryzacyjną, które pozornie opiewają na kredyt w walucie obcej – stwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18).

Czy wiesz, że… Zapadłe w ostatnim czasie wyroki Sądu Najwyższego, a także wyrok TSUE z 3 października 2019 r. wskazują, że  klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytowej określają główne świadczenia stron, co  może prowadzić do unieważnienia zawartej umowy kredytowej.

Co to oznacza?

  • Konsument ma prawo do zwrotu wszystkiego, co wpłacił na rzecz banku.
  • Samo roszczenie banku, o ile mogłoby dotyczyć zwrotu wypłaconego kapitału, o tyle nie ma pewności czy nie uległo ono przedawnieniu.
  • Odfrankowanie kredytu powoduje, że rata kredytowa zmniejsza się o około 50 %, a kredytobiorca otrzymuje zwrot wszelkich nadpłaconych rat!
PRZYKŁAD:

Data wypłaty kredytu: 1.04.2008 r.

Kwota: 300.000 zł (kredyt indeksowany kursem CHF)

Ilość rat: 360

Kwota nadpłaconych rat (odfrankowanie umowy): 71 047,54 PLN

Przy unieważnieniu umowy do zwrotu byłoby tyle ile wpłacili Państwo jako raty kapitałowo – odsetkowe.

“Klienci najbardziej obawiają się, iż stracą mieszkanie w wyniku założenia sprawy w sądzie przeciwko bankowi. Tymczasem założenie sprawy i pozytywny jej wynik daje Klientom wolność od obciążenia kredytem, a jednocześnie zostawia im mieszkanie bez zabezpieczenia hipotecznego. Jest to realny do osiągnięcia cel, zwłaszcza w sprawach, gdzie Klient więcej przekazał środków bankowi niż pierwotnie uzyskał od banku” – komentuje adwokat Robert Ofiara.

Nasza kancelaria adwokacka pomaga frankowiczom już od kilku lat. Wypracowane strategie naszych prawników są skuteczne. Analizujemy umowy kredytowe pod kątem zawartych w niej klauzul niedozwolonych i przedstawiamy kredytobiorcom jak można zaoszczędzić.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply