Skip to main content

Spłacony kredyt we frankach a pozew

 

Czy kredytobiorcy, którzy mają spłacony kredyt we frankach mogą złożyć pozew do sądu? Wiele mówi się o kredytobiorcach spłacających kredyt frankowy, którzy wygrywają w sądzie z bankami. A jak wygląda sytuacja tych, którzy spłacili już swój kredyt we frankach? Czy kredytobiorca, który spłacił kredyt frankowy, w euro lub dolarach może założyć sprawę w sądzie?

Czy można pozwać bank, jeżeli spłaciło się już kredyt w CHF?

Nie tylko Ci kredytobiorcy, którzy nadal spłacają kredyty frankowe mogą podważyć swoje umowy kredytu. Jeżeli masz spłacony kredyt we frankach, także możesz pozwać bank i odzyskać nadpłacone pieniądze. Często są to znaczne kwoty, więc jest o co walczyć.

Nawet jeżeli spłaciło się już kredyt lub nadpłaciło jego znaczną część dalej można pozwać bank. Spłata kredytu nie powoduje, że postanowienia niedozwolone znikają z umowy kredytu. A zatem kredytobiorca, który ma spłacony kredyt we frankach ma także duże szanse na wygraną w bankiem.

Warto podkreślić, że obecnie orzecznictwo sądów powszechnych sprzyja kredytobiorcom. Banki ponoszą porażki w sprawach sądowych, a kredytobiorcy wygrywają blisko w 97% spraw. Dlatego też rok 2024, to dobry moment na pozwanie banku przez kredytobiorców, którzy spłacają kredyt frankowych, ale także tych którzy mają już spłacony kredyt we frankach.

Jakie są korzyści z pozwania banku przy spłacie kredytu frankowego?

W przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, strony (czyli bank i kredytobiorca) powinni zwrócić sobie wzajemnie to co sobie świadczyły. A zatem bank zwraca – wpłacone przez kredytobiorcę raty i koszty okołokredytowe, a kredytobiorca zwraca bankowi kapitał kredytu, jaki od niego otrzymał.

Dla lepszego zrozumienia korzyści, jakie można uzyskać w sprawie frankowej, posłużmy się przykładem. Bank wypłacił kredytobiorcy kredyt w wysokości 300 000 zł. Kredytobiorca spłacił kredyt. Łącznie przez lata wpłacił do banku 480 000 zł. A zatem w ogólnym rozrachunku kredytobiorca otrzyma od banku 180 000 zł (480 tys. – 300 tys.). Kredytobiorcy przysługiwały będą także odsetki.

Czy spłacony kredyt we frankach jest przedawniony?

Termin przedawnienia roszczeń z kredytu frankowego należy liczyć od momentu, w którym kredytobiorca dowiedział się, że zawarta przez niego umowa kredytu jest nieważna. Zazwyczaj termin ten liczy się więc od momentu zgłoszenia przez konsumenta reklamacji lub wezwania banku do zapłaty. Dlatego też nie jest prawdziwe stwierdzenie, że po spłacie kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej nic już się nie należy.

Należy jednak podkreślić, że odsuwanie w czasie złożenia pozwu przeciwko bankowi nie jest dobrym pomysłem. Niektóre sądy bowiem uznają, że termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy już się rozpoczął, ponieważ już od dłuższego czasu (w szczególności głośnego wyroku TSUE z 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak) w medialnych doniesieniach głośno jest o wadach umów frankowych.

Spłacony kredyt frankowy – co zrobić, aby pozwać bank?

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy swojej umowy kredytu. Nasza kancelaria dokonuje takiej analizy bezpłatnie. Zachęcamy do kontaktu z nami. Szczegółowo wyjaśniamy wszelkie kwestie związane ze sprawą frankową oraz oceniamy szanse wygranej. Nasze wiedza oparta jest na wieloletnim reprezentowaniu kredytobiorców w procesach z bankami.

Jeżeli umowa kredytu posiada postanowienia niedozwolone należy wystąpić do banku o dokumentację dotyczącą historii spłaty kredytu, a następnie wezwać bank do zapłaty. Nasza kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami frankowymi, w tym uzyskuje wszelkie niezbędne dokumenty, prowadzi negocjacje z bankiem, przygotowuje pozew do sądu, a następnie reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym i ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

22 114 94 11
+ 48 531 201 022

kancelaria@robertofiara.pl

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply