Skip to main content

Rozwód – złożona sprawa

Według statystyk, prowadzonych między innymi przez Główny Urząd Statystyczny, Polacy coraz częściej podejmują decyzję o rozwodzie. Badania te wskazują także, że rozwodzą się w szczególności małżeństwa z niewielkim stażem. Wzrost ten obserwujemy także wśród spraw klientów naszej kancelarii adwokackiej.  O samym postępowaniu rozwodowym wiemy coraz więcej. Powstaje na ten temat wiele publikacji, poradników, a dostępność usług prawniczych zwiększyła się. Mimo to,  nadal  wydaje się, że osoby będące w konflikcie okołorozwodowym, niechętnie korzystają z pomocy osób trzecich.

Rola adwokata w postępowaniu rozwodowym

Rola pełnomocnika w postępowaniach rozwodowych także ulega zmianie. Aktualnie adwokat, by móc z pełną odpowiedzialnością pełnić swoją funkcję w postępowaniu, winien posiadać wiedzę z takich dziedzin jak: psychologia, psychologia dziecięca, pedagogika, czy księgowość i rachunkowość. Ważne jest również, by klientom zagwarantować kompleksowe wsparcie. Chociażby poprzez  informowanie ich o instytucjach, takich jak m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka,  których celem jest niesienie realnej pomocy psychologicznej oraz wsparcia w prowadzeniu mediacji w przypadku trudnych spraw okołorozwodowych.

Często klienci nie tylko szukają porady prawnej, ale i zrozumienia. Faktycznie taki stosunek klienta do jego adwokata jest charakterystyczny przede wszystkim w postępowaniach rodzinnych. Wpływ na to ma przedmiot tych postępowań i duże wzajemne związanie pomiędzy przesłankami warunkującymi. Np.: zasądzoną kwotę alimentów, a ilość i rodzaj kontaktów rodzica z dzieckiem. Wiązanie przesłanek następuje także przez same strony postępowań. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami swoistego „szantażowania się” przez strony i formułowania różnorodnych ultimatum. „Dam Ci rozwód, jak dasz mi określone alimenty”, albo „Zobaczysz dziecko, jak przyznasz się do winy w rozpadzie małżeństwa” itp. „Szantaż” ten oczywiście ma miejsce poza salą sądową i poza pismami procesowymi, ale to jak go wykorzystać w postępowaniu, wie jedynie doświadczony pełnomocnik.

Problemy w postępowaniu rozwodowym

W tym miejscu zbliżamy się do zjawiska nastawiania. Przejawia się ono wywoływaniem negatywnego obrazu drugiego rodzica przez rodzica, który wykonuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem. Jest to problem bardzo powszechny, co należy ocenić bardzo negatywnie, ale i niezwykle trudny do wykazania w toku postępowania. Sądy rodzinne „przyzwyczajone” zostały do następującego schematu: matka dziecka utrudnia kontakty i zawyża koszty utrzymania dziecka. Ojciec wykonuje kontakty w czasie dla siebie dowolnym, przerzucając obowiązek wychowania dziecka w całości na matkę lub w ogóle kontaktów nie wykonuje i zaniża swoje zarobki. Fakt, że Sądy na takim schemacie pracują, sprawia, że trudno jest zarówno udowodnić, że w naszej sprawie schemat ten jest krzywdzący lub ma miejsce i Sąd powinien zadziałać bardziej prewencyjnie.

Z punktu widzenia psychologii nastawianie też nie jest łatwe do wykazania. To skutkuje tym, że pełnomocnik, który w świetle prawa postępowania cywilnego nie może zaświadczać okoliczności, co do których nie ma wiedzy specjalnej, bo od tego są biegli, w sytuacji gdy biegli okoliczności nastawiania nie wykażą, de facto wykluczają możliwość udowodnienia tego w sposób odmienny i przekonania Sądu do naszej racji.

Rozwód rodziców a dobro dziecka

Wszystko powyższe przedstawia obraz postępowania rodzinnego, w szczególności rozwodowego, w ciemnych barwach. Oczywiście zdarzają się pary, które potrafią odseparować dzieci, to jest kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów i miejsca pobytu dziecka, od reszty sporu dotyczącego orzekania o winie. Niestety, należy traktować je w kategoriach miłej niespodzianki. Okazuje się bowiem, że bardzo często, rodzice będący w sporze zapominają o dobru swoich dzieci.

Postępowania rozwodowe bywają wyniszczające emocjonalnie. Pełnomocnik niezwiązany emocjami z przedmiotem postępowania potrafi się od nich odseparować w przeciwieństwie od swojego klienta. Ponadto działania jego będą bardziej wyważone i nie dyktowane impulsem. Zaplanowane postępowanie spowodować może bowiem jego istotne skrócenie.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply