Skip to main content

UMOWY KREDYTOWE WE FRANKACH – najnowsze informacje o wyrokach TSUE

 

Kredytobiorcy posiadający umowy kredytowe we frankach w zdecydowanej większości wygrywają sprawy sądowe. Wyroki korzystne dla frankowiczów, unieważniające kredyty frankowe, zachęcają kolejnych kredytobiorców do wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankom.

Warto krótko podsumować najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących umów kredytowych we frankach. Rok 2023 był bowiem rokiem niezwykle korzystnym dla frankowiczów. TSUE kilkukrotnie zabrał głos w sprawach polskich kredytów frankowych, a wydane przez niego orzeczenia dały kolejne mocne argumenty kredytobiorcom w walce z bankami.

TSUE w 2023 roku wypowiedział się m.in., co do takich istotnych kwestii:

  • Bank nie ma prawa żądać od kredytobiorców opłat za korzystanie z kapitału (wyrok TSUE z 15.06.2023r., C-520/21, wyrok TSUE z 7.12.2023 r., C-140/23).
  • Można zawiesić płatność rat na czas postępowania sądowego. Zabezpieczenie poprzez wstrzymanie płatności rat powinno w znacznym stopniu odciążyć kredytobiorców frankowych. Poprzedzone jest ono wnioskiem strony i oceną sądu, co do jego zasadności (wyrok TSUE z 15.06.2023 r., C-287/22).
  • Posiadanie wykształcenia wyższego czy wiedzy z zakresu finansów nie pozbawia kredytobiorcy prawa do dochodzenia nieważności umowy kredytu frankowego. Bank ma bowiem obowiązek udzielania identycznych informacji wszystkim kredytobiorcom (wyrok TSUE z 1.09.2023 r., C-139/22).
  • Stosowanie przez banki zarzutu zatrzymania nie może wywoływać negatywnych dla kredytobiorcy konsekwencji jak utrata  prawa do żądania odsetek za dochodzone od banku świadczenia (wyrok TSUE z 14.12.2023 r., C-28/22).
  • Konsumentom należą się odsetki ustawowe, które biegną przez cały czas trwania sprawy sądowej. Odsetki te powinny biec od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu banku do zapłaty (wyrok TSUE z 14.12.2023 r., C-28/22).
  • Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń banku nie może rozpocząć się później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta (wyrok TSUE z 14.12.2023 r., C-28/22).

Kolejny rok – 2024 r., zaczął się równie dobrze dla frankowiczów, bowiem w dniu 12 stycznia 2024 roku TSUE ponownie wydał korzystny dla nich wyrok. Obecnie frankowicze wygrywają w sądach w około 97% spraw. Wszystko to sprawia, że jest to dobry moment na podjęcie działań prawnych i podważenie swojej umowy kredytu frankowego. Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply