Zespół Kancelarii Adwokata Roberta Ofiara

Robert Ofiara

Adwokat

Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych,
w szczególności o odszkodowania, rodzinnych i karnych.
Ponadto prowadzi sprawy dotyczące roszczeń kredytowych.

Zdjęcie-Robert-Ofiara

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską.

Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka i udziela pomocy prawnej osobom fizycznym. Dodatkowo aktywnie uczestniczy w procesie uświadamiania poszkodowanych o ich prawach i możliwościach dochodzenia. Za działalność na rzecz uświadamiania ofiar przestępstw otrzymał podziękowania od Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

W przeszłości mecenas opiniował na potrzeby ustawodawcy projekty nowelizacji ustaw cywilnych i karnych. W latach 2004-2008 zajmował się zarządzaniem działem prawnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (www.kopd.pl). W roku 2011 zasiadał w Radzie ds. Dzieci Ofiar Handlu, działającej przy Fundacji Dzieci Niczyje (www.fdn.pl).

W trakcie swojej praktyki Adwokat Robert Ofiara współpracował między innymi z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszeniem „Niebieska linia”, C.H. Beck, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją „Mederii”, Fundacją „ABCXXI– Cała Polska czyta dzieciom”.

Jako uznany ekspert udzielał wywiadów dla telewizji TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat, TVN CNBC, a także dla radia oraz prasy, w szczególności dla Polskiego Radia, RDC, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przekroju”. Prywatnie żonaty, ma dwójkę dzieci.

Aplikanci

Ernest Ciechowicz

Aplikant Adwokacki

Prowadzi sprawy cywilne i administracyjne, kierownik zespołu ds. odszkodowań.

Specjalizuje się w szczególności w sprawach o odszkodowania za wywłaszczenia (zwłaszcza dekret Bieruta), tzw. odszkodowania za przesył, odszkodowania za wypadki komunikacyjne oraz błędy medyczne. Od początku studiów współpracuje z kancelarią adwokata Roberta Ofiara. Odbył liczne szkolenia z zakresu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, tzw. odszkodowań za przesył, odszkodowań za wywłaszczenia, w tym z dekretu Bieruta. Był prelegentem na konferencji organizowanej przez Beneficium Mens i wypowiadał się na temat problemów z płatnym ustanawianiem służebności przesyłu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska dotyczyła prawa publicznego gospodarczego, a temat to: „Szczególny status prawny przedsiębiorstw energetycznych w kontekście problemu nieuregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych”.

Wypowiedzi eksperckie mecenasa Ernesta Ciechowicza były publikowane m.in. przez Forbes, Infora i gazetę Home&Market.

Dominika Jura

Aplikant Adwokacki

Współpracuje bezpośrednio z adwokatem Robertem Ofiara przy sprawach rodzinnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Okręgowym w Słupsku, V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wspierając w pracy sędziów i asystentów. Współpracowała z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej w Sekcji Prawa Pracy, gdzie bezpłatnie udzielała pomocy prawnej osobom, będącym w trudnej sytuacji majątkowej. Wspierała również Komitet Ochrony Praw Dziecka przy evencie „Śródmieście działa!”, podczas którego udzielała zainteresowanym osobom porad prawnych zarówno w zakresie spraw rodzinnych, jak i innych.

Aleksandra Kalkowska

Aplikant Adwokacki

Współpracuje z adwokatem Robertem Ofiara oraz z apl. adw. Dominiką Jurą w zakresie spraw rodzinnych dotyczących m. in.: rozwodu, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku, spadków.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu prawa rodzinnego. Za osiągnięcia naukowe została nagrodzona stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Praktyki studenckie odbywała u Rzecznika Praw Dziecka, jak również w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (www.kopd.pl). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Sierpcu, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, a także w kancelariach adwokackich. Uczestniczyła w projekcie pozarządowym Court Watch Polska. Działała również w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, udzielając darmowych porad.

Publikacje:

Renata Skowronek – Kiesio

Aplikant Adwokacki

Współpracuje z zespołami w zakresie spraw rodzinnych i cywilnych.

Za miejsce odbycia studiów prawniczych wybrała Uniwersytet Jagielloński. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła w Krakowie, jako specjalista w Dziale Prawa Handlowego Tesco Polska, następnie w Warszawie, jako asystent prawny w Kancelarii Notarialnej. Działała również prospołecznie, udzielając darmowych porad prawnych w Stowarzyszeniu ARS LEGIS, Poradni Prawa Spadkowego i Mieszkaniowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Współpracuje z portalem Infor, na którym publikowane są jej artykuły z zakresu prawa rodzinnego. Poniżej wybrane publikacje:

Justyna Ziemichód

Aplikant Adwokacki

W ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA współpracuje z zespołem w zakresie spraw cywilnych, w tym zwłaszcza odszkodowań z tytułu błędów medycznych i służebności przesyłu.

Studiuje prawo na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Za wybitne osiągnięcia naukowe, została nagrodzona stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS. Aktualnie jest w trakcie pisania pracy dyplomowej z zakresu opodatkowania służebności osobistej podatkiem od spadków i darowizn w Katedrze Prawa Finansowego UMCS. Justyna Ziemichód czynnie uczestniczy również w Studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego i kilkukrotnie przygotowywała referaty na potrzeby organizowanych konferencji. Praktyki studenckie odbywała w Prokuraturze Rejonowej Lublin – Południe. Do jej obowiązków należało przygotowywanie pism, uczestniczyła również w rozprawach.

Prawnicy

Monika Biernat

Prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet enim

Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.

Katarzyna Ożóg

Prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet enim

Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.