Zespół Kancelarii Adwokata Roberta Ofiara

Robert Ofiara

Adwokat

Adwokat specjalizujący się w sprawach: rodzinnych (rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem, kwestie spadkowe) odszkodowawczych (odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, odszkodowanie za wypadek śmiertelny, inne odszkodowania powypadkowe), roszczenia kredytowe. Ponadto adwokat Robert Ofiara specjalizuje się w sprawach o zadośćuczynienie, w tym w szczególności z tytułu wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską.

Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka i udziela pomocy prawnej osobom fizycznym. Dodatkowo, aktywnie uczestniczy w procesie uświadamiania poszkodowanych o ich prawach i możliwościach dochodzenia. Za pomoc na rzecz ofiar przestępstw otrzymał podziękowania od Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

W przeszłości mecenas opiniował na potrzeby ustawodawcy projekty nowelizacji ustaw cywilnych i karnych. W latach 2004-2008 zajmował się zarządzaniem działem prawnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W roku 2011 zasiadał w Radzie ds. Dzieci Ofiar Handlu, działającej przy Fundacji Dzieci Niczyje.

W trakcie swojej praktyki Adwokat Robert Ofiara współpracował między innymi z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszeniem „Niebieska linia”, C.H. Beck, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją „Mederi”, Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Jako uznany ekspert w zakresie spraw rodzinnych oraz odszkodowań adwokat Robert Ofiara udzielał wywiadów dla telewizji TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat, TVN24, TVN CNBC, a także dla radia oraz prasy, w szczególności dla Polskiego Radia, TOK FM, RDC, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przekroju”. Ponadto udzielał porad prawnych dla serwisów: mjakmama24.pl, mondaynews.pl

Aplikanci

Ernest Ciechowicz

Adwokat

Prowadzi sprawy cywilne i administracyjne, kierownik zespołu ds. odszkodowań.

Adwokat Ernest Ciechowicz należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w szczególności w sprawach o: odszkodowania za wywłaszczenia (zwłaszcza dekret Bieruta), tzw. odszkodowania za przesył, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za błędy medyczne oraz o roszczenia kredytowe. Od początku studiów współpracuje z kancelarią adwokacką mecenasa Roberta Ofiara. Odbył liczne szkolenia z zakresu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, tzw. odszkodowań za przesył, odszkodowań za wywłaszczenia, w tym z dekretu Bieruta. Był prelegentem na konferencji organizowanej przez Beneficium Mens i wypowiadał się na temat problemów z płatnym ustanawianiem służebności przesyłu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska dotyczyła prawa publicznego gospodarczego, a temat to: „Szczególny status prawny przedsiębiorstw energetycznych w kontekście problemu nieuregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych”.

Wypowiedzi eksperckie mecenasa Ernesta Ciechowicza były publikowane m.in. przez Forbes, Infora, Home&Market, halowawa.pl, farmer.pl.

Wybrane publikacje:

Michalina Kasjaniuk-Ciuchta

Aplikant Adwokacki

W ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, w tym zwłaszcza odszkodowaniami z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Aplikant Adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową na temat przestępstw i wykroczeń podatkowych.
W trakcie studiów rozpoczęła współpracę w jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych. Podczas aplikacji adwokackiej pracowała w spółce zajmującej się odszkodowaniami. Posiada duże doświadczenie procesowe, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

REMIGIUSZ RUTKOWSKI

Aplikant Adwokacki

W ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza dotyczącymi odszkodowań i służebności przesyłu, jak również sprawami administracyjnymi i karnymi.

Aplikant Adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Był członkiem studenckiego Koła Naukowego Prawa i Postępowania Administracyjnego. Kilkukrotny uczestnik i współorganizator konferencji i warsztatów z zakresu prawa energetycznego, prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trzykrotny laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za działalność naukową i społeczną na rzecz uczelni. Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Świadectwo efektywności energetycznej jako prawna forma działania administracji publicznej” pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Bąkowskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako stażysta w Parlamencie Europejskim, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Następnie pracował na stanowisku prawnika kolejno w Kancelarii Radców Prawnych i Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem niemieckim.