Zespół Kancelarii Adwokata Roberta Ofiara

Robert Ofiara

Adwokat

Adwokat specjalizujący się w sprawach: rodzinnych (rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem, kwestie spadkowe) odszkodowawczych (odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, odszkodowanie za wypadek śmiertelny, inne odszkodowania powypadkowe), roszczenia kredytowe. Ponadto adwokat Robert Ofiara specjalizuje się w sprawach o zadośćuczynienie, w tym w szczególności z tytułu wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską.

Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka i udziela pomocy prawnej osobom fizycznym. Dodatkowo, aktywnie uczestniczy w procesie uświadamiania poszkodowanych o ich prawach i możliwościach dochodzenia. Za pomoc na rzecz ofiar przestępstw otrzymał podziękowania od Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

W przeszłości mecenas opiniował na potrzeby ustawodawcy projekty nowelizacji ustaw cywilnych i karnych. W latach 2004-2008 zajmował się zarządzaniem działem prawnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W roku 2011 zasiadał w Radzie ds. Dzieci Ofiar Handlu, działającej przy Fundacji Dzieci Niczyje.

W trakcie swojej praktyki Adwokat Robert Ofiara współpracował między innymi z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszeniem „Niebieska linia”, C.H. Beck, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją „Mederi”, Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Jako uznany ekspert w zakresie spraw rodzinnych oraz odszkodowań adwokat Robert Ofiara udzielał wywiadów dla telewizji TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat, TVN24, TVN CNBC, a także dla radia oraz prasy, w szczególności dla Polskiego Radia, TOK FM, RDC, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przekroju”. Ponadto udzielał porad prawnych dla serwisów: mjakmama24.pl, mondaynews.pl

Ernest Ciechowicz

Adwokat

Prowadzi sprawy cywilne i administracyjne, kierownik zespołu ds. odszkodowań.

Adwokat Ernest Ciechowicz należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w szczególności w sprawach o: odszkodowania za wywłaszczenia (zwłaszcza dekret Bieruta), tzw. odszkodowania za przesył, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za błędy medyczne oraz o roszczenia kredytowe. Od początku studiów współpracuje z kancelarią adwokacką mecenasa Roberta Ofiara. Odbył liczne szkolenia z zakresu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, tzw. odszkodowań za przesył, odszkodowań za wywłaszczenia, w tym z dekretu Bieruta. Był prelegentem na konferencji organizowanej przez Beneficium Mens i wypowiadał się na temat problemów z płatnym ustanawianiem służebności przesyłu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska dotyczyła prawa publicznego gospodarczego, a temat to: „Szczególny status prawny przedsiębiorstw energetycznych w kontekście problemu nieuregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych”.

Wypowiedzi eksperckie mecenasa Ernesta Ciechowicza były publikowane m.in. przez Forbes, Infora, Home&Market, halowawa.pl, farmer.pl.

Wybrane publikacje:

Kontakt

e.c@robertofiara.pl

531 201 977

Aplikanci

Dominika Jura

Aplikant Adwokacki

Współpracuje bezpośrednio z adwokatem Robertem Ofiara przy sprawach rodzinnych.

Aplikant Adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Okręgowym w Słupsku, V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wspierając w pracy sędziów i asystentów. Współpracowała z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej w Sekcji Prawa Pracy, gdzie bezpłatnie udzielała pomocy prawnej osobom, będącym w trudnej sytuacji majątkowej. Wspierała również Komitet Ochrony Praw Dziecka przy evencie „Śródmieście działa!”, podczas którego udzielała zainteresowanym osobom porad prawnych zarówno w zakresie spraw rodzinnych, jak i innych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa rodzinnego dedykowane rodzicom oraz profesjonalistom: psychologom, mediatorom, kuratorom, policji oraz pedagogom. Jest współautorką Poradnika dedykowanego dla rodziców, którzy są w konflikcie okołorozwodowym. O szczegółach tej publikacji będziemy informować wkrótce.

Wybrane publikacje:

Justyna Ziemichód

Aplikant Adwokacki

W ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA współpracuje z zespołem w zakresie spraw cywilnych, w tym zwłaszcza odszkodowań z tytułu błędów medycznych i służebności przesyłu.

Aplikant Adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Za wybitne osiągnięcia naukowe, została nagrodzona stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS. Obroniła pracę dyplomową z zakresu opodatkowania służebności osobistej podatkiem od spadków i darowizn w Katedrze Prawa Finansowego UMCS. Uczestniczyła w Studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego i kilkukrotnie przygotowywała referaty na potrzeby organizowanych konferencji. Praktyki studenckie odbywała w Prokuraturze Rejonowej Lublin – Południe. Do jej obowiązków należało przygotowywanie pism, uczestniczyła również w rozprawach.

Prawnicy

Katarzyna Ożóg

Prawnik

Współpracuje z zespołem ds. odszkodowań.
Szkoła wyższa, z której się wywodzi to Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Praktykę administracyjną zdobywała w Starostwie Powiatowym w Grójcu, zaś praktykę z dziedziny prawa karnego w Prokuraturze Rejonowej również w tym samym mieście. Działała w kole naukowym Prawa Karnego pod przewodnictwem dr Blanki Stefańskiej, a także udzielała się w kole naukowym prawa Unii Europejskiej pod przewodnictwem dr Dominiki Harasimiuk. Pracę magisterską przygotowuje z postępowania karnego, temat to: „Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego”.