ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA BŁĄD MEDYCZNY            

Zadośćuczynienie za błąd medyczny - opis sprawy.

U naszej klientki podczas hospitalizacji w szpitalu, nie zdiagnozowano ciąży pozamacicznej. Pacjentkę wypisano do domu, ale z uwagi na nasilające się dolegliwości bólowe niespełna 2 tygodnie później ponownie trafiła do szpitala. Konieczne już wtedy było usunięcie jajowodu.

Błąd pracowników szpitala został zgłoszony placówce medycznej, która nie uznała swojej odpowiedzialności. Sprawę przekazano ubezpieczycielowi szpitala, jednak komisja medyczna obradująca przy ubezpieczycielu również nie dopatrzyła się błędów w postępowaniu lekarzy. Od decyzji wniesione zostało odwołanie, które doprowadziło do zmiany stanowiska ubezpieczyciela. Naszej klientce zaproponowano kwotę 15.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienia, których doznała w konsekwencji błędu diagnostycznego. Wskutek prowadzonych negocjacji przez zespół prawników Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, kwota ta została podniesiona do 30.000,00 złotych, a sprawa zakończyła się w sposób ugodowy.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

zadośćuczynienie za błąd medyczny22 114 94 11

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2, Centrum