Zadośćuczynienie za śmierć – pomoc prawna

Zadośćuczynienie za śmierć, to jeden z głównych rodzajów roszczeń, o jakie walczy Zespół Prawników z Kancelarii Adwokata Roberta Ofiara w imieniu Pokrzywdzonych Klientów. Wysokość przyznawanego przez Sąd zadośćuczynienia związana jest m. in. z opracowaniem skutecznej argumentacji, która wykaże doznaną krzywdę przez Pokrzywdzonego. Zespół Kancelarii zapewnia z jednej strony merytoryczne wsparcie prawne, z drugiej zaś ma świadomość, jak bardzo ważna jest relacja z Klientami. Zwłaszcza w tych trudnych chwilach, gdy Klienci doświadczyli śmierci bliskiej osoby, bądź też kilku osób, np. na skutek nagłego wypadku śmiertelnego, Prawnicy starają się zapewnić adekwatne do sytuacji wsparcie prawne oraz działania odciążające psychicznie osoby Pokrzywdzone. Jeśli wymaga tego sytuacja, Klienci otrzymują wsparcie psychologów.

Adwokat Robert Ofiara świadczy usługi prawne na terenie zarówno Warszawy i okolic, ale również całego kraju. Zespół Kancelarii Adwokackiej reprezentuje Klientów przed Sądami w całej Polsce.

zadośćuczynienie za śmierć

 Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

22 114 94 11