ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ NIENARODZONEGO DZIECKA

Błąd medyczny

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka to jedno z postępowań, jakie wiąże się z silnymi przeżyciami emocjonalnymi. Podobnie było w przypadku naszej klientki. Wskutek szeregu błędów jednej z placówek medycznych nasza klientka, będąca w 38 tygodniu ciąży, straciła nienarodzone jeszcze dziecko.

Błąd pracowników szpitala został zgłoszony placówce medycznej, która przekazała sprawę swojemu ubezpieczycielowi. Podmiot ubezpieczeniowy, dopiero po odwołaniu sporządzonym i wysłanym przez naszą Kancelarię Adwokacką, dopatrzył się błędu medycznego i wypłacił zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka w wysokości 35.000,00 złotych.

W związku z rażącym zaniżeniem wypłaconego świadczenia, sprawa skierowana została na drogę sądową. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko zawarte w pozwie. Za odpowiednią, uznana została kwota 120.000,00 złotych, więc z uwagi na świadczenie wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego zasądzono kwotę 85.000,00 złotych. Zasadne, w ocenie sądu, okazało się również roszczenie dotyczące stosownych odsetek za zwłokę, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowo kwoty rzędu 25.000,00 złotych. Pozwany, przychylił się do argumentacji przedstawionej przez sąd i odstąpił od składania apelacji, wypłacając całość zasądzonych świadczeń. Ubezpieczyciel, po kolejnym piśmie naszej Kancelarii Adwokackiej, wypłacił odsetki za zwłokę również od kwoty przyznanej jeszcze przed postępowaniem sądowym, czym zrekompensował naszej Klientce przewlekłość prowadzonego postępowania likwidacyjnego.

Łącznie, dzięki działaniom podjętym przez zespół prawników z Kancelarii Adwokata Roberta Ofiara, w ciągu niespełna trzech lat udało się uzyskać w postępowaniu sądowym kwotę ponad 150.000,00 złotych.

zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2

22 114 94 11