Zadośćuczynienie za krzywdę – pomoc prawników Zespołu Kancelarii

Zadośćuczynienie za krzywdę - opis sprawy

Klient naszej kancelarii adwokackiej od dłuższego czasu zmagał się z niewydolnością serca. Podczas jednej z wizyt w szpitalu zdiagnozowano u niego niedomykalność mitralną, w związku z czym konieczne okazało się wszczepienie defibrylatora. Zgodnie z zapewnieniami, ww. urządzenie miało spełniać swoją funkcję przez 10 lat. Niestety, z powodu jego wewnętrznego uszkodzenia, zaledwie po 2 latach użytkowania doszło do wyczerpania baterii, poprzedzonej wzmożoną pracą defibrylatora. Konieczne okazało się przeprowadzenie kolejnej operacji i wymiana urządzenia. Dzięki staraniom prawników naszej kancelarii i zaangażowaniu w negocjacje z dystrybutorem defibrylatora, udało się uzyskać na rzecz Poszkodowanego kwotę aż 15.000,00 złotych.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokackazadośćuczynienie za krzywdę