Wzory pism przedstawione poniżej stanowią wyłącznie szkice pism i wymagają odpowiedniego uzupełnienia, a także dokonania skreśleń, w zależności od stanu faktycznego sprawy.

By pobrać bezpłatnie zamieszczone wzory pism, należy najechać na link z tytułem pisma.

UMOWY
Umowa majątkowa małżeńska- Intercyza
Umowa najmu samochodu
Umowa o roboty budowlane
Umowa zlecenia

WNIOSKI
Wniosek o udzielenie informacji do Przedsiębiorcy Przesyłowego
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
Oświadczenie o stanie majątkowym

POZAPROCESOWE
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela- szkoda pojazd
Skarga do Komisji Nadzoru Finansowego

INNE
Wykaz potrzeb dziecka

 

wzory pism kancelaria adwokacka

Kontakt:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2

00-697 Warszawa, Centrum

kancelaria@robertofiara.pl

22 114 94 11