Ocena Prawnika: Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - komentarz apl. adw. Renaty Skowronek-Kiesio z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka.

Uregulowania dotyczące właściwości miejscowej sądów w sprawach sporów z umów ubezpieczeniowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprzed nowelizacji spowodowały znaczne obciążenie sądów w dużych miastach, w których znajdują się siedziby towarzystw ubezpieczeniowych. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma na celu zniwelowanie tego zjawiska.

Nowe przepisy, wskazujące na właściwość miejsca zamieszkania poszkodowanego bądź miejsce zdarzenia (wypadek komunikacyjny), spowodują rozproszenie tego rodzaju spraw w całej Polsce. W dalszym okresie prawdopodobnie będzie to skutkować krótszym oczekiwaniem na termin rozprawy w sądach w dużych miastach, takich jak Warszawa, co niewątpliwie stanowi zaletę nowych uregulowań. Jednocześnie jednak, pośrednim skutkiem zmian może być uzyskiwanie przez poszkodowanych w postępowaniu sądowym mniejszych kwot zadośćuczynienia – z praktyki wynika, iż sądy w mniejszych miastach przyznają niższe świadczenia.

Kontakt dla klientów oraz Podopiecznych z Fundacji Otwarte Ramiona Splotu Ramiennego:

Renata Skowronek-Kiesio

Aplikant Adwokacki

r.s@robertofiara.pl

531 200 264

 

 

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie