Komenda Główna Policji podała wstępne dane co do liczby wypadków drogowych w roku 2013. Jak wynika z pierwszych statystyk, w ubiegłym roku na polskich drogach doszło do ok. 35,4 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło prawie 3,3 tys. osób, a niemal 43,5 tys. zostało rannych. Obserwujemy zatem kontynuację spadkowej tendencji w zakresie wypadków drogowych. Dla porównania w roku 2012 miało miejsce 37 tys. wypadków drogowych w których śmierć poniosło 3,6 tys. osób