Roszczenia kredytowe

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu roszczeń z umów kredytowych, które zawierają klauzule niedozwolone (tzw. klauzule abuzywne).

Klauzule niedozwolone to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Takie klauzule często występują również w umowach kredytowych. Brak precyzyjnych zapisów daje bankom swobodę w kształtowaniu sytuacji klienta, np. poprzez podwyższenia marży oprocentowania kredytu.

Nasza Kancelaria Adwokacka opracowała strategie w kwestionowaniu takich klauzul.

Szczegółowy opis spraw prowadzonym przeciwko bankom znajdą Państwo w ofercie Kancelarii Adwokackiej: -> Sprawdź szczegółową ofertę Kancelarii

roszczenia kredytowe

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

22 114 94 11