odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie za błąd medyczny, kancelaria adwokacka warszawa

Poszkodowani na skutek wypadków
oraz błędów medycznych – informacja o zwrocie kosztów wynikłych ze szkody

Zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanych na skutek wypadków i błędów medycznych

Gdy w wyniku wypadku czy na skutek błędu medycznego, poszkodowany doznaje uszczerbku na zdrowiu, zmuszony zostaje do zmiany stylu życia, swoich przyzwyczajeń i dopasowania się do ograniczeń, wynikających z jego stanu zdrowia. W większości przypadków pociąga to za sobą również szkodę majątkową, związaną z koniecznością leczenia, rehabilitacji, przystosowania mieszkania, leków, sprzętu, pokrywania kosztów dojazdu (benzyna a przy częstych wyjazdach – amortyzacja samochodu), biletów PKP, biletów komunikacji miejskiej, itp. Zwrotu wszystkich tych wydatków dochodzić można zarówno w trakcie postępowania przedsądowego (likwidacja szkody) jak i w samym sądzie. Poszkodowanemu powinny zostać zwrócone te koszty, które powstały w wyniku wypadku/błędu medycznego i które są uzasadnione.

Koszt dojazdów

Nawiązując do wspomnianych powyżej kosztów dojazdów warto wskazać, iż chodzi tu nie tylko o dojazdy do placówek medycznych celem leczenia czy konsultacji oraz dojazdów na rehabilitację. Także kosztów dojazdu osób najbliższych celem odwiedzin w sytuacji, gdy osoba poszkodowana przebywa w szpitalu. Koszty dojazdów można rozliczać na dwa sposoby:
•  jeden z nich do rozliczanie w oparciu o faktury za paliwo,
• drugi, sprawdzający się w sytuacji, gdy wyjazdów jest wiele, to prowadzenie TABELI DOJAZDÓW DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH I CELEM ODWIEDZIN – metoda ta sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy zależy nam na zwrocie kosztów amortyzacji samochodu.

Tabela dojazdów

Tabela dojazdów powinna zawierać dane dotyczące: celu wyjazdu, tj. wskazania czy jest to wyjazd związany z rehabilitacją, konsultacją medyczną czy odwiedzinami, adres pod który się udajemy oraz odległość od miejsca naszego zamieszkania do miejsca docelowego. Należy podawać ilość kilometrów, jaką pokonujemy w dwie strony, a więc wliczając drogę powrotną. Następnie ilość przejechanych kilometrów mnoży się przez stawkę, wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zgodnie z pojemnością silnika samochodu, którym odbywamy podróże.

WAŻNE! Bez względu na to, jaki sposób rozliczenia dojazdów ostatecznie wybierzemy, dla potwierdzenia celu i konieczności tych dojazdów wnosząc o zwrot kosztów należy dołączyć dokumentację medyczną, notatkę z konsultacji z datą i pieczątką lekarza, wypis ze szpitala wskazujący w jakim okresie poszkodowany przebywał w szpitalu, a co za tym idzie w jakim okresie jego najbliżsi odwiedzali go w placówce, itp.

Wzór tabeli dojazdów dla poszkodowanych na skutek wypadków i błędów medycznych

W celu otrzymania wzoru TABELI DOJAZDÓW DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH I CELEM ODWIEDZIN, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Odszkodowania – sprawdź ofertę Kancelarii

poszkodowani na skutek wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych 22 114 94 11  kancelaria@robertofiara.pl