Odszkodowanie za zalanie mieszkania – opis sprawy.

Klienci naszej kancelarii adwokackiej zostali pozwani przez swoich sąsiadów w związku z zalaniem ich mieszkania. Małżeństwo domagało się od osób mieszkających piętro wyżej kwoty 6.000,00 złotych, które miały pokryć straty związane z remontem ich wnętrz. Postępowanie sądowe doprowadziło jednak do oddalenia powództwa. Dzięki wsparciu Prawników kancelarii udało się udowodnić, że wina za spowodowanie ww. zdarzenia nie leżała po stronie pozwanych. Zespół z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka wykazał, że przyczyną zalania były błędy w projektowaniu i wykonaniu tarasu, za które właściciele mieszkania nie ponosili odpowiedzialności. Ponadto nasi klienci w związku z wygraną otrzymali od powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 2.400,00 złotych.

Zalanie mieszkania jest jednym z częściej zgłaszanych zdarzeń z zakresu spraw odszkodowawczych. W takiej sytuacji podstawy prawnej odpowiedzialności nie może stanowić art. 433 Kodeksu cywilnego, mówiący o wylaniu substancji z mieszkania i odwołujący się do zasady ryzyka. Koniecznym jest oparcie się na zasadach ogólnych odpowiedzialności deliktowej i udowodnienie winy domniemanego sprawcy. Każdej sprawie towarzyszą inne okoliczności, dlatego ważne jest wykonanie szczegółowej analizy zgłoszeń, czego dokonują Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

odszkodowanie za zalanie mieszkania

22 114 94 11