Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie - opis sprawy.

Sukcesem zakończyła się sprawa odszkodowawcza naszego klienta, który w 2005r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Prokurator przedstawił mu zarzut rozboju i skierował do Sądu akt oskarżenia. Ostatecznie po blisko 9 latach klient został uniewinniony, co otworzyło drogę do ubiegania się od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Bezsprzecznie uznać należy, że zastosowany przez organy ścigania środek zapobiegawczy spowodował u naszego klienta – młodego człowieka, szereg negatywnych konsekwencji, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Za blisko 15 miesięcy tymczasowego aresztowania, udało nam się uzyskać na jego rzecz 120.000,00 zł zadośćuczynienia oraz ponad 13.000,00 zł tytułem odszkodowania. Prokurator jako rzecznik interesu Skarbu Państwa odstąpił, podobnie jak nasza Kancelaria od składania w niniejszej sprawie apelacji. Wyrok jest prawomocny.

Przedmiotowe orzeczenie należy uznać za duży sukces z punktu widzenia przyznanych kwot, które w znacznym stopniu zbliżyły się do zasądzanych zadośćuczynień na rzecz osób piastujących przed aresztowaniem wysokie stanowiska urzędnicze lub wykonujących zawód zaufania publicznego.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

22 114 94 11