Współpracująca z ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA, Aplikant Adwokacki Klaudia Pierzchalska – Zielińska jest autorką artykułu dla Rzeczpospolitej z zakresu zadośćuczynienia dla poszkodowanego przestępstwem znęcania się. Kwotę zadośćuczynienia jest bardzo trudno określić sądom, gdyż w zakresie tym obowiązuje znaczna swoboda, dlatego też profesjonalni pełnomocnicy powinni trafnie argumentować zasadność roszczeń, o jakie wnoszą w imieniu swych klientów. To już kolejny artykuł ekspercki z zakresu odszkodowań, który przygotowała nasza kancelaria adwokacka.

W świetle polskiego prawa, w postępowaniu karnym można wytoczyć powództwo cywilne. Można również prowadzić postępowanie cywilne niezależnie od toczącego się postępowania karnego. Osobie poszkodowanej przestępstwem znęcania się przysługuje: odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz renta odszkodowawcza. Roszczenia te nie wykluczają się wzajemnie, co jest równoznaczne z tym, że na drodze postępowania cywilnego można dochodzić wszystkich tych świadczeń. Warto zaznaczyć, że praktyka sądów wskazuje, że przy wnoszeniu oddzielnie powództwa cywilnego, wysokość zasądzanych kwot jest wyższa, niż w przypadku procesu adhezyjnego.

Istnieją określone czynniki, które sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu zasadności kwoty zadośćuczynienia z tytułu znęcania się:
– rodzaj doznanych cierpień,
– stopień natężenia i czas trwania cierpienia,
– negatywne skutki zdrowotne oraz czas ich trwania,
– możliwość funkcjonowania w społeczeństwie.

ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA specjalizuje się m.in. właśnie w sprawach karnych i cywilnych z tytułu zadośćuczynienia za znęcanie się.

Treść artykułu:

Część I – Jak ofiara znęcania się może dochodzić zadośćuczynienia:

http://prawo.rp.pl/artykul/2,1177352-Odszkodowania–lub-zadoscuczynienia-w-sadzie-cywilnym.html

Część II – Na ile sąd wycenia ból i cierpienie:

http://prawo.rp.pl/artykul/1177355.html