ODSZKODOWANIE za wypadek komunikacyjny – zmiana właściwości miejscowej sądów w sporach z umowy OC sprawcy wypadku.

Początek roku oznacza zmianę przepisów dotyczących właściwości sądów w sprawach dotyczących odszkodowań za wypadek komunikacyjny wynikających z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Od 24 stycznia 2016 roku, podmiotom wytaczającym powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego odebrano możliwość skorzystania z wyboru właściwości miejscowej sądów wynikającej z kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zachęcamy do zapoznania się z tą nowelizacją. Porady prawne – odszkodowania powypadkowe: 22 114 94 11.


Jakie są tego konsekwencje?
Powództwa te, mogą być wytaczane wyłącznie przed sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej na skutek wypadku drogowego albo miejsca zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 ze zm.)

Szczegóły dotyczące tych zmian przedstawia apl. adw. Martyna Kęsy w swych eksperckich publikacjach:

Kontakt:
Martyna Kęsy
Aplikant Adwokacki
m.k@robertofiara.pl
531 200 699

 

Konsultacje spraw odszkodowawczych:

Porady prawne z zakresu odszkodowań udzielane są przez Zespół Mecenasów z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod nr tel: 22 114 94 11. Zgłoszenia spraw o odszkodowania można również dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego m.in. w zakładce Kontakt na stronie Kancelarii.

 

Pomoc-prawna-odszkodowanie-kodeksy