ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WYPADEK DROGOWY

Uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny, to jeden z głównych problemów, z jakim zgłaszają się klienci do Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka. Zespół Prawników często udziela porad prawnych w zakresie możliwości uzyskania należnego odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, dlatego też mając doświadczenie w tym zakresie, chętnie angażuje się w publikacje związane z tym roszczeniem.

Dzięki publikacji prawnika z naszej kancelarii adwokackiej, poznają Państwo praktyczne wskazówki, jak należy zachować się po wypadku drogowym, kiedy wystarczy sporządzenie oświadczenia dla dalszego postępowania, jakie dowody warto zgromadzić po wypadku komunikacyjnym oraz jakie są przesłanki, by wezwać policję.

W artykule tym, autor z kancelarii adwokata Roberta Ofiara, wskazuje również, na zasady postępowania likwidacyjnego. Ponadto prawnik przedstawił zakres świadczeń, jakich można dochodzić z tytułu wypadku komunikacyjnego: odszkodowanie, renta, czy też zadośćuczynienie. Prawnik zawarł w publikacji również informację o właściwości Sądu.

Co ważne, w tej poradzie prawnej zaznaczono, jaka jest skuteczna metoda, by uzyskać wyższe odszkodowanie niż to, które ubezpieczyciel przyznał w pierwszej kolejności. Jest to istotna informacja, gdyż trzeba mieć świadomość, że ubezpieczyciele niestety często rażąco zaniżają wysokość świadczeń możliwych do uzyskania przez Poszkodowanego, czy też ich rodziny.

Osoby poszukujące informacji i pomocy prawnej z tytułu wypadku komunikacyjnego mogą zgłosić się po poradę prawną poprzez kontakt z Sekretariatem Kancelarii: 22 114 94 11

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Mikołajczyk
PR Manager
a.m@robertofiara.pl
531 200 378