Bezpłatny wykład adwokata Roberta Ofiara w KOPD – kontakty z dzieckiem

Zapraszamy na kolejny, bezpłatny wykład otwarty 20 października o godz. 17:30, do siedziby Komitetu Ochrony Praw Dziecka, przy ul. Oleandrów 6, Warszawa. Poprowadzi go adwokat Robert Ofiara.

Temat: Kontakty dziecka z rodzicami w sytuacji konfliktu rodzicielskiego.

Adwokat Robert Ofiara udzieli praktycznych wskazówek prawnych i możliwości działania w sprawach dotyczących regulowania kontaktów z dzieckiem. W wykładzie zostaną uwzględnione różne perspektywy – zarówno rodzica, który ma przyznane kontakty, jak i rodzica zobowiązanego do zapewnienia dziecku kontaktu z drugim rodzicem oraz rodzica, który dopiero ubiega się o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a także perspektywa dziecka.

Uwaga! Na szkolenie obowiązują zapisy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: b.humiecka@kopd.pl

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają, że warunkiem zorganizowania wykładu jest osiągnięcie minimalnej liczby 15 uczestników.