16lip/15

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej Zasadniczo w myśl przepisów art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże w sytuacjach określonych w przepisach art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnegoCzytaj więcej

16lip/15

Alimenty na dorosłe dziecko

ALIMENTACJA PEŁNOLETNIEGO DZIECKA Podstawę obowiązku alimentacji na rzecz dorosłego już dziecka, znajdujemy w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z przepisami KRO, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, któreCzytaj więcej

16lip/15

Terminy przedawnienia roszczeń za szkody

Przedawnienie roszczeń za szkody – terminy Pojęcie przedawnienia PRZEDAWNIENIE jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego skutkiem jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie,Czytaj więcej

16lip/15

Przestępstwo oszustwa

Kodeks karny w art. 286 sankcjonuje przestępstwo oszustwa typu podstawowego (§1) i typu uprzywilejowanego– wypadek mniejszej wagi (§3). Strona przedmiotowa oszustwa polega na doprowadzeniu innej osoby (tylko nieświadomej!) do niekorzystnego rozporządzenia mieniemCzytaj więcej

16lip/15

Złamanie zakazu sądowego

Wśród przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości uregulowany został w art. 244 obowiązującego Kodeksu karnego występek polegający na niestosowania się do obowiązku, zakazu lub nakazu wynikającego z orzeczonego przez sąd środka karnego. Spenalizowane zatemCzytaj więcej