16lip/15

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej Zasadniczo w myśl przepisów art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże w sytuacjach określonych w przepisach art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnegoCzytaj więcej

16lip/15

Alimenty na dorosłe dziecko

ALIMENTACJA PEŁNOLETNIEGO DZIECKA Podstawę obowiązku alimentacji na rzecz dorosłego już dziecka, znajdujemy w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z przepisami KRO, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, któreCzytaj więcej

16lip/15

Terminy przedawnienia roszczeń za szkody

Przedawnienie roszczeń za szkody – terminy Pojęcie przedawnienia PRZEDAWNIENIE jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego skutkiem jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie,Czytaj więcej