ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA

Historia kancelarii

Kancelaria adwokacka, której właścicielem jest adwokat Robert Ofiara specjalizuje się obecnie w czterech gałęziach prawa: roszczenia kredytowe, odszkodowania, sprawy rodzinne oraz karne.

Pierwsza siedziba kancelarii adwokackiej mecenasa Roberta Ofiara znajdowała się przy ul. Chmielnej 28 B w Warszawie. Następnie, wraz z rozwojem działalności zawodowej i poszerzaniem składu osobowego kancelarii, zmienialiśmy siedzibę przenosząc się kolejno do zabytkowych kamienic przy ul. Koszykowej 59 i do aktualnej siedziby, przy Al. Jerozolimskich 47.

Początkowo dwuosobowy zespół naszej kancelarii adwokackiej, aktualnie liczy dwadzieścia osób. Zespół prawników naszej kancelarii adwokackiej to ludzie, którzy podchodzą do swej pracy z pasją, chęcią niesienia pomocy i ze zrozumieniem, że od ich działania zależy wynik sprawy, który często ma ogromny wpływ na życie klienta.

Niezmiennie, od początku funkcjonowania Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka zarząd merytoryczny sprawuje Adwokat Robert Ofiara.

Adwokat Robert Ofiara rozpoczął prowadzenie indywidualnej praktyki adwokackiej w roku 2008, jednocześnie kończąc stałą obsługę prawną Komitetu Ochrony Praw Dziecka, w którym to zarządzał od 2004 roku całym pionem prawnym.

Kontakt: 22 114 94 11, kancelaria@robertofiara.pl

kancelaria adwokacka

Misja kancelarii adwokackiej

W kancelarii prawnej Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka za cel naszej działalności, jej istotę, przyjęliśmy świadczenie pomocy prawnej, której wyniki będą w sposób realny wpływały na polepszenie sytuacji życiowej naszych klientów.

W sprawach naszych mocodawców, czynimy wszystko co możliwe, by uzyskać satysfakcjonujące stronę, którą reprezentujemy rozstrzygnięcie. Działamy w myśl zasady:"Adwokat powinnien bronić interesów swojego klienta w sposób odważny i honorowy".

Dobro mocodawcy stanowi priorytet w naszej działalności.

Jesteśmy szczęśliwi, że kancelaria adwokacka założona przez Adwokata Roberta Ofiara ma możliwość realizować swoją misję już nieomal od 7 lat.

Specjalizacje kancelarii

Od początku funkcjonowania Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka zdecydowaliśmy się wyspecjalizować w trzech dziedzinach prawa, w których to stale się doskonalimy i szkolimy.

Kancelaria Adwokata Roberta Ofiara oparła swoją działalności na świadczeniu usług prawnych w zakresie prowadzenia spraw:

Cywilnych o odszkodowania:

  • odszkodowania za szkody i krzywdy na osobie, doznane na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy też błędu lekarskiego; odszkodowanie z OC dla bezpośrednio poszkodowanego,

  • odszkodowania po śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym, przy pracy lub na skutek błędu lekarskiego,

  • odszkodowania majątkowe - za szkody na mieniu;

Rodzinnych:

  • rozwody, rozwód z winą lub bez winy,

  • podziały majątku,

  • opieka nad dzieckiem;

Karnych

Prowadzimy sprawy karne związane ze sprawami o odszkodowania, w szczególności wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie.

W powyższym zakresie nieustannie doskonalimy się zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. W kancelarii Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka przeprowadzane są systematycznie szkolenia zawodowe.

Przeprowadziliśmy kilkaset postępowań cywilnych i zakończyliśmy kilkadziesiąt spraw karnych. Największe doświadczenie procesowe nabyliśmy w sprawach rodzinnych oraz odszkodowawczych. W wielu sprawach o roszczenia pieniężne uzyskaliśmy rekordowe odszkodowania na rzecz naszych klientów.

W sprawach odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych udało nam się wielokrotnie zakończyć postępowania na kwoty podówczas najwyżej orzekane. Z sukcesem zakończyliśmy liczne postępowania o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w szczególności o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie i rentę dla bezpośrednio poszkodowanego w wypadku drogowym, motorowym, rowerowym.

Znacznego wsparcia udzililiśmy w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej w wypadku w komunikacji, przy pracy czy na skutek błędu lekarskiego. Posiadamy bogate doświadczenie w zadośćuczynieniach za wypadki śmiertelne.

Obszar działania Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania na terenie całego kraju
W postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego czy też innych sprawach, reprezentujemy wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Reprezentację zapewniamy przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.

Dzięki pozyskanemu zaufaniu kilkuset klientów i satysfakcjonującym rozstrzygnięciom spraw, dziś kancelaria adwokacka Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, to jedna z wiodących kancelarii w zakresie swoich specjalizacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2, 00-697 Warszawa
kancelaria@robertofiara.pl

telefon: 22 114 94 11
telefon: 22 415 39 71
mobile: 531 200 524