Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

captcha


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu podanych w powyższym formularzu przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.

Jednocześnie oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Robert Ofiara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 47 lok. 2.

Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane drogą e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.