standardy pomocy dziecku

Adwokat Robert Ofiara w projekcie „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”

Poradnik „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” powstał we współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz jako owoc pracy Forum, w którego skład wchodzą organizacje: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie OPTA.

Kancelaria włączyła się w działania przy projekcie jako ekspert z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat Robert Ofiara uczestniczył czynnie w tworzeniu dokumentu i w regularnych pracach Forum. „Standardy” są poradnikiem kierowanym zarówno do rodziców jak i profesjonalistów. Zawiera rozdziały dedykowane różnym osobom i instytucjom. Celem twórców „Standardów” jest to, by były to praktyczne porady, by poradnik był stosowany w pracy profesjonalistów i na ile to możliwe, by usprawniał działania poszczególnych instytucji, respektowano i chroniono perspektywę dziecka w procesie rozstania rodziców.

Dokument można bezpłatnie pobrać ze strony dedykowanej „Standardom”:

Przejdź do strony, by pobrać bezpłatnie „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”