Mecenas Robert Ofiara aktywnie współpracował w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który realizowany był w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Dzięki zaangażowaniu adwokata Roberta Ofiara, wielu mieszkańców Warszawy otrzymało kompleksowe wsparcie prawne. To już kolejne wydarzenie, przy którym mecenas udzielał bezpłatnie pomocy merytorycznej. W szczegółach wiadomości udostępniamy oficjalne podziękowanie dla adwokata Roberta Ofiara. Akcje taka jak ta, świadczą o tym, że jest spora grupa ludzi, która potrzebuje profesjonalnej opieki prawnej w zakresie przestępstw.